EGU23-14111, updated on 09 Jan 2024
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-14111
EGU General Assembly 2023
© Author(s) 2024. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Investigation of soil carbon sequestration and storage in Hungarian forest sites under different climatic conditions

Péter Végh, Pál Balázs, András Bidló, and Adrienn Horváth
Péter Végh et al.
  • Institute of Environment and Nature Protection, University of Sopron, Sopron, Hungary (vegh.peter@phd.uni-sopron.hu)

A szén-elnyelő erdők és talajok előtérbe kerülnek a szénsemlegesség mielőbbi elérése érdekében. A folyamatosan növekvő kibocsátás felborítja a légkör egyensúlyát, és a folyamatok eltolódásával klímaváltozásban vagy időjárási szélsőségekben nyilvánul meg. Kutatásunk célja az erdei ökoszisztémákban különböző éghajlati és erdészeti viszonyok között tárolt szerves széntartalom felmérése volt. A talajelemzésre helyeztük a hangsúlyt, mert a talaj szén mennyisége közel azonos a föld feletti biomasszában tárolt szén mennyiségével. Mintegy 40 kijelölt erdőállományból vettünk mintát, hogy meghatározzuk az egyes erdőállományok talajában tárolt szerves szén mennyiségét. A talajmintákat 40 cm mélységű fúrással gyűjtöttük. A talajmintavétellel egyidejűleg a mintavételi pont közelében lévő egyes állományok élőfaállományát is felmértük. A 40 kijelölt erdőállományban eddig végzett vizsgálatok alapján a területek Cambisols, Luvisols és Arenosols talajosztályokba sorolhatók (WRB 2020). A talajminták pH-értéke többnyire savas (átlag = 5,9), az állaga vályogként határozható meg. A 0-40 cm-es termőtalajok talaj szervesanyag-tartalma (SOM) 1,45%, ami ~14 t széntartalmat jelent hektáronként. A környéken még mindig van elegendő csapadék a növényzethez zavartalanul; így a szénmérleg a térségben jelenleg stabil annak ellenére, hogy az alommennyiség csökkenése miatt a készletek már most is csökkennek. 9) és a textúra vályogként határozható meg. A 0-40 cm-es termőtalajok talaj szervesanyag-tartalma (SOM) 1,45%, ami ~14 t széntartalmat jelent hektáronként. A környéken még mindig van elegendő csapadék a növényzethez zavartalanul; így a szénmérleg a térségben jelenleg stabil annak ellenére, hogy az alommennyiség csökkenése miatt a készletek már most is csökkennek. 9) és a textúra vályogként határozható meg. A 0-40 cm-es termőtalajok talaj szervesanyag-tartalma (SOM) 1,45%, ami ~14 t széntartalmat jelent hektáronként. A környéken még mindig van elegendő csapadék a növényzethez zavartalanul; így a szénmérleg a térségben jelenleg stabil annak ellenére, hogy az alommennyiség csökkenése miatt a készletek már most is csökkennek.

Ez a cikk a TKP2021-NKTA-43 projekt keretében készült, amely a Magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium (jogutód: Kulturális és Innovációs Minisztérium) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg. Alap, a TKP2021-NKTA támogatási konstrukció keretében finanszírozott. A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-3-I-SOE-99 Új Nemzeti Kiválósági Programja pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott.

How to cite: Végh, P., Balázs, P., Bidló, A., and Horváth, A.: Investigation of soil carbon sequestration and storage in Hungarian forest sites under different climatic conditions, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-14111, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-14111, 2023.