Sponsorship

 • Agencia Estatal de Meteorología
 • CIMA Research Foundation
 • Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats I Empresa de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible
 • European Geosciences Union
 • European Science Foundation
 • FLASH project
 • Generalitat de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya-Direcció General de Protecció Civil
 • MedCLIVAR
 • Meteorological Service of Catalonia
 • Ministerio de Ciencia y Innovación
 • University of Barcelona

Poster Programme PLC5

PLC5

Storm Processes (genesis, cyclogenesis, storm track, precipitation physics, water cycling, etc.)
Conveners: R. Romero , G. J. Tripoli